Arcodica Port

Теория на цветовете

Теорията на цветовете обхваща множество дефиниции, концепции и дизайнерски приложения – достатъчно, за да попълните няколко енциклопедии. Въпреки това, има три основни категории на теорията на цветовете, които са логични и полезни: цветното колело, цветовата хармония и контекстът на това как се използват цветовете.

Цветовите теории създават логическа структура за цвета. Например, ако имаме асортимент от плодове и зеленчуци, можем да ги организираме по цвят и да ги поставим в кръг, който показва цветовете във връзка един с друг.

Колело на цветовете.

Цветното колело е кръгла диаграма, разделена на сектори с различни цветове. Използва се за илюстриране на връзката между цветовете. Английският математик, астроном и учен сър Исак Нютон разработва първото цветно колело около 1665 г. въз основа на експерименти, които той провежда със стъклена призма и светлина. Нютон открива, че когато лъч светлина премине през призма под определен ъгъл, ще се пречупи (огъне) и ще се разпредели в спектъра от цветове, които днес разпознаваме като дъга

Цветното колело е инструмент, който помага на художниците и на дизайнери да научат и визуализират цветовите взаимоотношения; показва как основните цветове могат да се комбинират, за да създадат много други цветове.

Традиционното цветно колело на художника има 12 цвята: 3 основни, 3 вторични и 6 третични. Някои материали пропускат определени цветове през тях и абсорбират други цветове. Тези материали се наричат ​​багрила или пигменти. Основните цветове на пигмента са червено, синьо и жълто. Смесването на тези основни цветове на пигмента ни дава трите вторични цвята: червено + синьо = виолетово, червено + жълто = оранжево и жълто + синьо = зелено. След това основните цветове, смесени с вторичните, ни дават третичните. Те са: червено-виолетово, червено-оранжево, жълто-оранжево, жълто-зелено, синьо-зелено и синьо-виолетово.

Основните цветове на светлината са червено, синьо и зелено, а вторичните са жълто, циан и магента. Много е важно да знаете, че смесването на пигмента и смесването на светлината са много различни. Червената и зелената боя например правят кафява боя, но червената и зелената светлина правят жълтата светлина. Когато лъчите светлина се смесват без никакво поглъщане, се получава процес на добавка. Колкото повече смесваме лъчите, толкова по-близо се приближават до бялата светлина. Когато обаче прокараме светлина през цветен филтър, се получава изваждащ процес. Някои дължини на вълните на светлината се абсорбират (изваждат) и виждаме само дължините на вълните, които селективно се отдават.

Съвременното цветно колело от 12 части може да бъде разделено на три „категории“ цветове: първичен, вторичен и третичен (или междинен). Основните цветове са червено, жълто и синьо. Тези цветове не могат да бъдат създадени чрез смесване на други цветове. Вторичните цветове са зелено, оранжево и виолетово (или лилаво). Тези цветове се получават чрез смесване на първични цветове. Например, жълто + синьо = зелено. Забележете как зелено се поставя директно между жълто и синьо на колелото? Третичните цветове са жълто-оранжеви, червено-оранжеви, червено-виолетови, синьо-виолетови, синьо-зелени, жълто-зелени. Тези цветове винаги имат тиречни имена и се правят чрез смесване както на първични, така и на вторични цветове.

Какво е цветна хармония?

Хармонията може да се определи като приятно подреждане на части, независимо дали става дума за музика, поезия, цвят или дори сладолед.

Във визуалните преживявания хармонията е нещо, което е приятно за окото. Тя ангажира зрителя и създава вътрешно усещане за ред, баланс и визуалното изживяване. Когато нещо не е хармонично, то е или скучно, или хаотично. В една крайност е визуално изживяване, което е толкова меко, че зрителят не е ангажиран. Човешкият мозък ще отхвърли недостатъчно стимулиращата информация. В другата крайност е визуално изживяване, което е толкова пресилено, толкова хаотично, че зрителят не може да понесе да го погледне. Човешкият мозък отхвърля това, което не може да организира, това, което не може да разбере. Визуалната задача изисква да представим логическа структура. Цветовата хармония осигурява визуален интерес и усещане за ред.

В обобщение, изключителното единство води до недостатъчна стимулация, изключителната сложност води до свръхстимулация. Хармонията е динамично равновесие.

В музиката хармонията е, когато различни ноти се възпроизвеждат едновременно, за да създадат звук, приятен за ухото. Визуално хармонията се постига чрез комбинация от цвят, която е приятна за окото. Точно както при музиката, визуалната или цветната хармония могат да създадат усещане за баланс и ред, докато обратното – дисонансът – може да създаде хаотично или скучно усещане. По същество хармонията се крие в мащаб, вариращ от цветовото единство (възприемано от окото като недостатъчно стимулиращо или скучно) и сложност (възприемано като свръхстимулиращо или хаотично). Във визуалното изкуство работата на дизайнера / художника е да намери баланса между тези две крайности. Как се постига цветовата хармония? Има много начини за постигане на цветна хармония. Четири от основните начини за комбиниране на цветове за създаване на визуална хармония включват:

 • Допълнителни цветове (комплементарни): всеки два цвята, които се намират точно един срещу друг на цветното колело. За пример, зелено + червено или жълто + виолетово. Когато се използват заедно, тези два цвята създават динамичен визуален ефект, тъй като нямат нито един от същите елементи и са пълни противоположности, както се предполага от позиционирането им върху колелото.

• Аналогични цветове: всички цветове, които се намират директно един до друг на цветното колело. Например оранжево + червено-оранжево + червено. Когато се използват заедно, тези три цвята създават приятен визуален ефект, тъй като имат много от едни и същи елементи.

• Едноцветни цветове: изключително тесен набор от аналогични цветове – понякога просто различни нюанси на един цвят. В зависимост от използвания цвят, монохроматичните дизайни могат да създадат ярък или фин ефект.

• Триадични цветове: три цвята, разположени равномерно по цветното колело. Това създава много жив ефект, но може да бъде поразителен.

Hue ­ нюанс, Saturation ­ насищане, Brightness ­ яркост

HSB Модел

HUE

Oтенъка (Hue) е начинът по който се описва цвета сам по себе си. Hue е цветът, който възприемаме. Това е свързано с дължината на вълната на светлината (или електромагнитното излъчване), което можем да видим. За чист (напълно наситен) цвят (т.е. светлина с единична дължина на вълната, това е “зачервяването”, “зеленината” или “синьото” на цвета.

Saturation

Наситеността е неговата ” чистота “. Докато десатурираме цвета, добавяме бял цвят. С добавянето на все повече и повече бял цвят става все по-” измит “, а оттенъкът е по-малко разсеян. Силно наситеното изображение има живи, богати и ярки цветове, докато изображение с ниска наситеност ще се насочи към скала от сиво.

Brightness – яркост на цвета

Яркостта, като трети атрибут, определя, колко светъл или тъмен се възприема даден цвят, спрямо неговият коефициент на отразяване на светлината. Коефициента на отразяване на светлината изразява количеството светлина (в проценти), която се отразява от повърхност оцветена в даден цвят. По-малкият коефициент е характерен за по-тъмните цветове, които поглъщат по-голямо количество светлина. Светлите цветове, отразяват светлината в по-голяма степен и имат съответно по-голям коефициент. Коефициентът на белият цвят е 100%, а не черният – 0%. Всички цветове с коефициент на светлоотразяване по-малък от 30% не се препоръчват за системи за топлоизолиране.

100% LikesVS
0% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *