Arcodica Port

Month: November 2022

Епископска базилика – гр.Сандански

Епископският комплекс с базилика се намира в центъра на днешния град Сандански.Попада в североизточната част на античния Партикополис, недалеч от крепостната стена, където има най-голяма концентрация на раннохристиянска култова архитектура. Източно от Епископската базилика е разположена Базиликата на епископ Йоан (върху чиито основи е изградена изложбената зала на Археологическия музей), а на югоизток – епископската …

Епископска базилика – гр.Сандански Read More »

Изработка на два 3д принтера с ардуино мега

Обект на изследване и анализ в настоящата работа е технологията за триизмерен печат или 3D печат (принтиране) – една съвременна технология за изработка на триизмерни изделия с произволна форма с помощта на цифров модел. Поради важността на технологията за триизмерен печат, настоящата работа има за цел разработването на прототип, с помощта на който ясно може …

Изработка на два 3д принтера с ардуино мега Read More »