Автоматична макро релса с ардуино нано

Необходими части: Кода може да свалите от тук: https://github.com/ReallySmall/Stackduino-v0.1—v1.1 Резултати с Helicon Focus 8: