Arcodica Port

Скален манастир „Св. Димитър Басарбовски“

Скалният манастир „Св. Димитър Бесарбовски“ се намира в непосредствена близост до Русе, в землището на село Бесарбово, в скалите край река Русенски Лом. Това е и единственият действащ скален манастир в съвременната територия на България. Той е функционирал през вековете наред с близките и прочути скални манастири край село Иваново, също по поречието на река Русенски Лом, както и скалните манастири край близкия средновековен град Червен.

source: https://www.rusenska-mitropolia.bg/manastir-sveti-dimitriy-basarbovski/

Photography: Nikolay Dimitrov

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *