Arcodica Port

Цветови модели и размери на хартията

ЦВЕТОВИ МОДЕЛИ

 • CMYK

В полиграфията върху белия лист се наслагват основните цветове, за да се получи черно (за разлика от RGB модела, където от наслагването на основните цветове се получава бяло). При CMYK модела (CMYK color model) се работи с 4 цвята: синьозелено ­ циан (cyan), пурпурно ­ магента (magenta), или маджента, речено на чист английски, жълто (yellow) и черно (black). Тези цветове се наричат субстрактивни (substractive colors), защото белият цвят се получава от премахването на всички цветове. Всъщност теоретично черното би трябвало да се получи само от циан, жълто и магента, но практически не е така и затова се добавя и черният цвят.

 • RGB

Компютърните монитори създават цветовете подобно на телевизионните приемници ­ от излъчването на три лъча червена (red), зелена (green) и синя (blue) светлина. Вече стана дума, че при RGB (RGB color model) белият цвят се получава от наслагването и на трите основни цвята един върху друг. Поради тази причина те се наричат адитивни цветове (additive colors). Илюстрациите, които сканирате, също са в RGB цветове, докато не ги конвертирате в програма за фоторетуш като Adobe Photoshop или Corel PhotoPaint.

Проблемът при този модел е, че не е желателно да бъде използван в полиграфията, където се използва CMYK цветови модел.

При работа с уебдокументи трябва да работите в RGB ­ заради по-малкия размер на файла, а и така или иначе вашите документи са предназначени за публикуване в уебмрежата и ще се разглеждат на монитори (които работят в RGB).

 • HSB

При HSB (HSB color model) вместо цветовете имате техните характеристики. Първата е Hue ­ цвят. Цветовете от спектъра са разпределени в кръг, разграфен в градуси от 0 до 360. Градусите се променят обратно на часовниковата стрелка, като започват от червеното на 0 градуса, жълто ­ 60, зелено ­ 120, циан ­ 180, синьо ­ 240, магента ­ 300. Втората характеристика е Saturation ­ насищане, а третата ­ Brightness ­ яркост (и двете характеристики се задават в проценти ­ от 0 до 100). Hue показва мястото на цвета в цветовия спектър, Saturation задава наситеността му, а Brightness ­ процента на черно в цвета. При стойности за B = 100%, а за S = 0, независимо каква е стойността на H, имате бял цвят. При стойности на B = 0%, независимо от стойностите на H и S, имате черен цвят.

 • LAB

LAB (LAB color model) е интересен модел, претендиращ да бъде независим от характеристиките на монитора или изходните устройства. Въведен е през 1931 г. от Международната организация за стандартизация на цветовете (CIE) ­ затова можете да го срещнете в литературата и като CIELAB. Съдържа три показателя: L ­ осветеност (Luminosity), a ­ преход от от червено (red) към зелено (green) и b ­ от синьо (blue) към жълто (yellow). Показателят L се задава в проценти, а a и b с числови стойности от ­120 до +120. При 100% L и стойности за a и b = 0 имате бял цвят (съответно при L = 0 ­ черен цвят).

Ако имате файл в RGB и по определени причини не трябва да го конвертирате в CMYK, а искате да го изпратите на друг човек, конвертирайте го в LAB. Това ви гарантира, че файлът ще бъде отворен на друг компютър по същия начин, по който сте го дали. При RGB модела това не е така заради различните монитори и зададени профили. Положението при CMYK е подобно на RGB, но не е добре да се конвертират CMYK файлове поради възможността да са търсени определени насищания на цветовете в проценти.

СИСТЕМИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Освен тези 4 цветови модела в програмите за предпечат имате на разположение и няколко системи за съответствие на цветовете. При тях цветовете са събрани в каталози (всяка система разполага със собствени критерии на групиране). Така независимо какво виждате на екрана, ако работите с каталожни цветове, ще можете да разчитате, че именно тези цветове ще се появят и на печат.

 • PANTONE®

PANTONE® ­ каталожни цветове за мастилата на Pantone Inc. Може би най-популярната система за каталожни цветове в полиграфията (известни са и като пантонни цветове). Цветовете на PANTONE® съответстват на печатните каталози, които можете да купите и у нас.

Можете да избирате цветове, които да се отпечатват като отделни цветове от CMYK ­ дефинирани, или спот цветове (spot colors) или да използвате съставни цветове, които се преобразуват в CMYK. Разполагате с над 3000 цвята.

Предимството на пантонните цветове е, че независимо как изглеждат на екрана на монитора или на разпечатката на мастиленоструйния принтер например, те винаги ще съответстват на цветовете, които сте избрали в каталога. Това е полезно при изработка на запазени знаци или шрифтове, където обикновено водещите компании държат на определени запазени каталожни цветове.

Отделно имате и PANTONE® hexachrome, където разполагате с 2000 съставни цвята, състоящи се от 6 PANTONE® цвята. При hexachrome освен стандартните CMYK цветове, които са малко по-различни като цветове и наситеност от стандартните CMYK цветове, имате добавени оранжево (orange) и зелено (green). Hexachrome е основана на технологията high fidelity (HiFi) за възпроизвеждане на цвета, гарантираща по-висока точност на възпроизвеждане на цветовете и значително разширява обхвата на цветовия спектър, който можете да възпроизведете на хартия. Необходимо е обаче да зададете Hexachrome профил в настройките на Color Management. Разбира се, за да използвате тази технология, трябва предварително да се консултирате с вашия печатар дали може да печата с PANTONE® hexachrome мастила и да ви даде hexachrome профил за съответната печатарска машина.

Цветовете PANTONE® отдавна са стандарт в печатната индустрия, но настоятелно ви съветваме винаги преди да ги използвате, да се консултирате с печатницата, дали разполагат със съответните мастила.

Цветовете PANTONE® се предлагат в два основни варианта ­ за коатирана (coated) хартия ­ луксозните хромови хартии, използвани в списанията например, и некоатирана (uncoated) хартия ­ да речем вестникарската хартия. Можете да различавате двата типа цветове по буквения индекс след цифрата, обозначаваща номера на цвета в каталога. Например жълтото с номер 101 C означава цвят за коатирана хартия, а 101 U ­ същият цвят за некоатирана хартия.

Вече имате пантонни цветове и за матова хартия ­ PANTONE® solid matte. Жълтото, за което стана дума по-горе, тук вече ще е 101 M. Освен за матирана хартия имате и две допълнителни палитри на PANTONE®: пастелни ­ PANTONE® pastel (съответно с coated и uncoated варианти) и металик ­ PANTONE® metallic (само coated версия).

 • TOYO

TOYO е система за съответствие на цветовете, която е популярна Азия (най-вече в Япония). Базирана е на каталожните цветове за мастилата на Toyo Ink Mfg. Co. Ltd. Имате някакви си около 1000 цвята, но защо ви са?

 • DIC

DIC е система за съответствие на цветовете, основана на каталожните цветове за мастилата на Dainippon Ink and Chemicals, Inc. Доколкото това отново е японска компания, цветовете DIC са популярни в Япония и други тихоокеански държави.

Стандартите TOYO и DIC не е препоръчително да използвате у нас, защото много е вероятно да имате несъответствие между екранните и отпечатаните цветове. Нещо повече ­ трудно ще откриете техни каталози, а още по-трудно ­ печатници, работещи с тях.

 • TRUMATCH

TRUMATCH ­ система за съответствие на цветовете, основана на каталожните цветове на Trumatch, Inc. Можете да ползвате над 2000 цвята. Цветовата палитра на TRUMATCH е изградена от 48 основни цветови оттенъка (tints), като наситеността (shade) за всеки от тях се променя през 15%. За увеличаване на броя на цветовете се използва и черно (black), което се променя през 6% в 7 стъпки от 0 до 42%. Оттенъкът в палитрата се означава с номер, буквата отдясно на номера означава процентът на наситеност (а е за 100%, h ­ 5%), а ако до буквата отдясно има още една цифра тя означава процентът на черното в цвета (ако няма цифра ­ 0%, цифрата 7 означава 42%). Например за цвета TRUMATCH 12-a, ако го преобразувате в CMYK, ще видите, че е жълто с 100% наситеност, а цветът TRUMATCH 12-a1 ­ жълто 100% и черно 6%.

Тъй като TRUMATCH е оптимизирана за предпечатна подготовка, можете бързо да си намерите необходимите цветове било като дефинирани или като съставни. Стига да им свикнете на начина на номериране и да имате под ръка техните каталози.

 • FOCOLTONE

FOCOLTONE ­ система за съответствие на цветовете на FOCOLTONE Ltd. FOCOLTONE всъщност е съкращение от FOur COLor TONEs ­ четирицветни тонове. Тук имате “само” 750 цвята. Цветовете тук са формирани от четирите CMYK цвята (или с премахването на един, два или три цвята), като нарастването на наситеността на отделните цветове е през 5%.

Ако ви мързи да мислите как да забъркате пропорциите в CMYK, за да постигнете даден цвет ­ просто си поровете в цветовете на FOCOLTONE и си харесайте нещо. След което като го обърнете в CMYK, ще си имате наготово хубав цвят.

ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ХАРТИЯТА

 • Типове хартия

За нуждите на печатарската промишленост се произвеждат изключително богат асортимент от хартия и картони. По-надолу ще се спрем на най-популярните типове, ползвани в нашата дейност.

Химизирана хартия

Химизираната хартия (Carbonless paper) се използва за изработката на документация – фактури, банкови нареждания и т.н. При отпечатването се комбинират 2 или повече листа със специално покритие. Последният лист има едностранно, а горният и вътрешният лист (или листа) са с двустранно покритие и могат както да приемат, така и да предават отпечатъка, който се създава върху тях с помощта на пишещо средство. Отделните листа могат да бъдат в един или в различни цветове. Теглото й варира в рамките 48 и 55 г/кв. м.

Вестникарска хартия

Една от най-евтините и леки хартии. Теглото й варира в рамките 45-55 г/кв. м, белота – 60%. Тъй като тази хартия е без покритие и с голяма порестост, нарастването на точката при печат е голямо. Затова при печат върху нея се избира по-ниска линиатура – 85 lpi. Предимства – евтина. Недостатъци – с течение на времето пожълтява, голямо нарастване на принтерската точка, не може да се използва за печат на висококачествени илюстрации.

Обемна хартия

Обемната хартия е подобна на вестникарската, но има по-голяма дебелина от нея. Това се дължи на по-малкия натиск при производството й. Теглото й варира от 49 до 90 г/кв. м, белота – 70-80%. Поради по-голямата дебелина на листа се използва основно при отпечатване на книги. Предимства – леки, но дебели страници (получава се по-обемно издание). Недостатъци – до голяма степен съвпадат с тези на вестникарската хартия.

LWC хартия

LWC (lightweight coated) хартията спада към промазаните хартии. Теглото й варира в рамките от 48 до 70 г/кв. м. Тази хартия е лека, а промазката й придава гладко покритие. Предимства – лека, евтина и подходяща за печат на масови издания – цветни бюлетини или списания. Недостатъци – недостатъчна плътност и изображенията прозират леко. Не е подходяща за висококачествени издания.

Офсетова хартия

Офсетовата хартия (offset paper) е сред най-популярните за печатни произведения. Теглото й варира от 50 до 350 г/кв. м, белота – до 100%. Спада към непромазаните хартии (uncoated papers), затова обикновено на нея се печата със средни стойности на линиатурата – 133-150 lpi. Предимства – висока белота, сравнително непрозрачна, универсално приложение – листовки, брошури, книги, календари и т.н. Недостатъци – сравнително скъпа, често голямата белота, съчетана много текст води до умора на очите, не е подходяща за висококачествени издания.

Промазана хартия

Позната е и като хромова хартия (coated papers). Благодарение на промазката с минерално покритие при тези хартии се постига висока гладкост на листа, което го прави подходящ за висококачествен печат. Промазаните хартии могат да бъдат едностранно (етикети) или двустранно хромирани. В зависимост от вида на промазката биват гланц (glossy), мат (matte) и сатен (satin). Теглото й варира от 70 до 170 г/кв. м. Предимства – подходяща за висококачествен печат. Недостатъци – сравнително тежка и скъпа.

Специални хартии

В замисимост от нуждите на клиента могат да се използват и други хартии като: самозалепваща хартия, хартия с воден знак, паус, картон за карти за игра, каталожни дизайнерски хартии и т.н.

 • Хартиени форматии

Формати A, B и C

Според международния стандарт ISO 216 (базиран на немския стандарт DIN476 от 1922 г.) основните формати хартии са А и В.  ISO 269 добавя и формат С (използван главно за пощенски нужди – за различин формати пликове). Формат А започва с  А0 (841 x 1189 mm) – с площ 1 кв. m, формат В – с B0 (1000 x 1414 mm) и формат С – C0 (917 x 1297 mm). Всеки следващ размер от реда на даден формат се получава от намаляването наполовина на дългата страна на предходния формат. Цифрата след буквата на формата показва колко пъти трябва да се сгъне листът от основния формат, за да се получи произволният. Така от А0 (841 x 1189 mm) с 1 сгъване се получава А1 (594 x 841 mm), от него – А2 (420 x 594 mm) и т.н. За получаване на производните форматни ивици дългата страна на форматите се разделя на 3, 4, 8 и 16 равни части. Размерите на форматите са дадени в милиметри.

ISO ‘A’ размери — Основно принтерна хартия

ФорматРазмери (mm)
1682х2378
1189х1682
А0841х1189
А1594х841
А2420х594
А3297х420
А4210х297
А5148х210
А6105х148
А774х105
А852х74
А937х52
А1026х37

ISO ‘B’ размери — плакати и чертежи

ФорматРазмери (mm)
2000х2828
1414х2000
В01000х1414
В1707х1000
В2500х707
В3353х500
В4250х353
В5176х250
В6125х176
В788х125
В862х88
В944х62
В1031х44

ISO ‘C’ размери — пощенски картички, папки, писма — създадени, за да побират ISO А размерите

ФорматРазмери (mm)
С0917х1297
С1648х917
С2458х648
С3324х458
С4229х324
С5162х229
С6114х162
С781х114
С857х81
С940х57
С1028х40

Най-често ползвани в практиката формати са:

A0, A1 – технически чертежи, плакати

A1, A2 – диаграми за проектори

A2, A3 – рисунки, диаграми, големи таблици

A4 – писма, списания, формуляри, каталози, разпечатки от лазерен принтер и копирна машина

A5 – бележници

A6 – пощенски картички

B5, A5, B6, A6 – книги

C4, C5, C6 – пликове за A4: цял (C4), сгънат веднъж (C5), двойно сгънат (C6)

B4, A3 – вестници, поддържа се от повечето копирни машини и някои принтери в допълнение към A4

B8, A8 – игрални карти

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *