Arcodica Port

Цари Мали Град: История и Археологически Разкрития

Цари Мали Град е едно от най-забележителните исторически места в България, разположено на хълма Св. Спас. Това място е обвито в история и мистерия, привличайки археолози и туристи със своите древни останки и културно значение. Откритията на хълма разказват история, която започва от ранножелязната епоха и преминава през римския и византийския период.

Ранни Следи от Човешка Дейност

Най-ранните следи от човешка дейност на хълма Св. Спас се датират към ранножелязната епоха (VIII – VI век пр. Хр.). Открити са множество ями с култов характер, което показва, че мястото е използвано от местното тракийско население като светилище. Това откритие подчертава важността на хълма като религиозен и културен център още в древността.

Римският Период

След завладяването на областта от римляните, хълмът продължава да функционира като свято място. През III век, мястото е обградено със стена, изградена от дървени колове, плет и глина. В средата на IV век обаче, хълмът е опожарен. Това събитие вероятно е свързано с политическите и военни промени, които разтърсват Римската империя през този период.

Изграждане на Каменната Крепостна Стена

Изграждането на каменна крепостна стена се датира към края на 60-те години на IV век, по времето на император Валент (364 – 378). Заградената площ на крепостта е около 1 хектар. Тази стена е важен елемент от отбранителната структура на региона и свидетелства за стратегическото значение на хълма.

Византийският Период

По време на управлението на император Юстиниан I Велики (527 – 565), укреплението е реконструирано, а при неговия наследник Юстин I (565 – 574) на северната стена е изградена порта с две правоъгълни фланкиращи отбранителни кули. Тези реконструкции подчертават важността на укреплението за защита на региона по време на нестабилните години на Византийската империя.

Залезът на Цари Мали Град

Археологическите проучвания показват, че Цари Мали Град престава да изпълнява отбранителни функции след 578 година. Въпреки това, мястото продължава да бъде културен и религиозен център, оставяйки след себе си богато наследство от артефакти и архитектурни останки.

Археологически Разкрития

Археолозите, работещи на хълма Св. Спас, са разкрили множество артефакти и архитектурни структури, които хвърлят светлина върху живота и културата на древните обитатели на този регион. Откритията включват култови ями, части от крепостните стени и кули, както и различни предмети от ежедневието на римляните и византийците.

Значение на Цари Мали Град

Цари Мали Град не само представлява важен исторически и археологически обект, но и символ на богатото културно наследство на България. Това място продължава да привлича туристи и изследователи от цял свят, които идват да се насладят на уникалната атмосфера и да научат повече за древната история на България.

Посетителска Информация

Цари Мали Град е отворен за посетители през цялата година. В рамките на обекта могат да се видят запазените крепостни стени, кули и множество археологически разкопки. За удобството на посетителите са създадени информационни табла и гидове, които разказват историята на крепостта и разкриват тайните на древните й обитатели.

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *