Arcodica Port

Римските терми във Варна

Един от най-ценните паметници на културата във Варна са Римските терми, намиращи се в централната част на града, на ъгъла на улиците „Сан Стефано” и „Хан Крум”. Те са един от обектите на Археологическия музей в града. Обществените терми (баня) на Одесос са един най-запазените архитектурни паметници от римската епоха в България (І–ІV в.н.е.). Те са от т.нар. “малък императорски тип” и изграждането им се отнася към края на ІІ в.н.е. Това е най-голямата римска баня на Балканския полуостров – с площ от 7000 кв. м. Тя е четвърта по големина в Европа – след термите на Каракала и Диоклециан в Рим и в Тревира (Трир, Германия). Използвана е до края на ІІІ в. Римските терми са обявени за архитектурно-строителен паметник на културата в бр.16 на Държавен вестник от 1968 г.

Според проучванията височината на сводестите конструкции е била над 20 м, а общата площ на съоръжението около 7000 кв. м. Баните са функционирали до края на III век. Те са имали важна социална функция в древния Одесос. Уникална е отоплителната система на баните. Тя е свързана с двойния под и специалните кухини, отвеждащи топлия въздух до върха на зданието, построено в близост до топли минерални извори, които се използват и до днес във Варна. През XIX в. подземията на термите са ползвани като затвор, наречен от турците Ичкале. Стамболовистите затварят и изтезават тук през 1892 г. Петко войвода. Сравнително краткото използване на термите може да се обясни с настъпилата през III в. социална, военна и политическа криза в Римската империя, която не пощадила и Одесос.

Малките Римски терми се намират на ул.”8-ми ноември”, в близост до пристанището. Има сцена за културни събития в стил „звук и светлина”.

Новоизграден посетителски център на входа на Големите Римски Терми предлага удобства и туристически услуги, с книжарница и беседки за отдих.

Източник: https://www.tourism.government.bg/bg/tourist-destinations/2308/2450

Photography: Nikolay Dimitrov

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *