Arcodica Port

Национален Военноисторически Музей

Създаден през 1916 г., днес Националният военноисторически музей съхранява националната идентичност на българина като част от европейското семейство. В него се докосвате до най-богатите български държавни колекции от оръжие, униформи, отличия, знамена, военни печати, снимки … и преживявате увлекателната история на героизма, идеалите и любовта в най-големия български храм на безсмъртието.

Музейният екип има амбицията да превърне НВИМ в обществено средище за традиции, култура и образование, в желано място за нашите деца и туристическа забележителност.

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *