Arcodica Port

Изработка на два 3д принтера с ардуино мега

Обект на изследване и анализ в настоящата работа е технологията за триизмерен печат или 3D печат (принтиране) – една съвременна технология за изработка на триизмерни изделия с произволна форма с помощта на цифров модел. Поради важността на технологията за триизмерен печат, настоящата работа има за цел разработването на прототип, с помощта на който ясно може да бъде разбран принципа на работа на такива устройства.

Магистърска теза:

100% LikesVS
0% Dislikes