Arcodica Port

Цветознание

Цветознание. История на цветовете и приложението им в живота.

1.История на цветовете и подреждането им от различните учени.                Откакто хората се занимават с изкуство и наука те постоянно се интересуват от цветовете. Опитвали са се да определят кои цветове са основни, да определят взаимовръзките и взаимоотношенията между цветовете, както и да ги подредят. Интересът към цветовете датира още от древността, постепенно с развитието […]

Цветознание. История на цветовете и приложението им в живота. Read More »

ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

Определение на термина “визуална комуникация” Визуалната комуникация най-общо може да се определи като общуване, в което основна роля изпълняват изображенията. Визуалната комуникация е съществувала през всички етапи на човешката цивилизация. Но от средата на ХХ век, след като телевизията навлиза масово в бита на хората, нейната роля силно нараства. Визуалната комуникация става още по-значима с развитието и навлизането накомпютрите в различните сфери

ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ Read More »

Теория на цветовете

Теорията на цветовете обхваща множество дефиниции, концепции и дизайнерски приложения – достатъчно, за да попълните няколко енциклопедии. Въпреки това, има три основни категории на теорията на цветовете, които са логични и полезни: цветното колело, цветовата хармония и контекстът на това как се използват цветовете. Цветовите теории създават логическа структура за цвета. Например, ако имаме асортимент

Теория на цветовете Read More »