Arcodica Port

Цветови модели в графичния дизайн. Основни видове цветови модели

RGB модел – червен (R – Red), зелен (G – Green) и син (B – Blue) – В този модел са използвани три основни цвята – червен, зелен и син. Останалите цветове са адаптивни, тъй като те се получават от сливане на трите основни цвята. Например, жълтият цвят ще бъде адаптивен, защото се получава от сливането на зелен и червен цвят. Трите цвята се наричат сумиращи и при тяхното припокриване се получава бял цвят. В модела RGB има три цветови канала – червен, син и зелен. Те са чисти по отношение на този модел. Този модел се явява най-близък до човешкото възприятие, което се дължи на рецепторите в човешкото око, реагиращи именно на тези цветове. Поради характеристиките си RGB модела е подходящ при изработка на уеб дизайн или видео.

RGB модел

CMYK модел – циан (C – Cyan), магента (M – Magenta), жълт (Y – Yellow) и черен (К – Black) – В този модел се залага на поглъщането, абсорбирането на цветовете. Те използват белия цвят и изключват от него определени участъци от спектъра. С други думи, цветовете от предишния описан модел се изключват от белия цвят. Основните цветове на този модел са циан, магента, жълто. Например, получаваме синьо, ако от бялото махнем червено. Такъв модел доста често се използва в полиграфията (печатарството), в печатните медии. За да се отпечата текст или изображение с черен цвят, е нужно да се задава черното с много високи стойности (100%).

CMYK модел

Lab модел – Този модел е създаден, за да генерира предвидимост при една и съща промяна на цвета в различни области на цветовото пространство, произвеждайки еднакво усещане за промяната на цвета. Той се основава на психологическото възприятие на цвета от човека. Lab еднозначно определя цвета. Намира широко приложение в софтуера за обработка на изображения като междинно цветово пространство. В този случай, специалните свойства на Lab го правят мощен инструмент за цветова корекция. Това е триканален модел. Цветовете се определят от осветеността (L) и два компонента, базирани на цветовия спектър: „a“ – преход от червен към зелен и „b“ – преход от син към жълт. При 100% „L“ и стойности за „a“ и „b“ равни на 0 имаме бял цвят (съответно при „L“ равно на 0 – имаме черен цвят). Такъв модел се използва, когато се изисква определяне на яркостта и контрастността на цветовете и да се експериментира с тях, гарантирайки примерно, че няма да има загуба на цветове.

Lab модел

HSB модел – Hue нюанс, Saturation насищане, Brightness яркост – Този модел се смята за аналог на RGB. Но в него се използва друга координатна система и вместо цветовете имаме техните характеристики (нюанси). Всеки цвят в този модел е описан с неговия тон, както и наситеността и яркостта му. Тонът (нюансът) е самия цвят. Това е триканален модел. Всеки нюанс HSB се добавя към черен или бял тон. В сравнение с някои описани по-горе модели този модел не е математически. Тоест, всички цветове, описани в него, се възприемат от окото, такива каквито са или начинът, по който човек възприема цветовете.

HSB модел

100% LikesVS
0% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *