Arcodica Port

Софтуер за фокус стакинг – helicon focus

Въведение:

В сферата на фотографията заснемането на изображения с изключителна дълбочина и острота винаги е било стремеж към съвършенство. Въпреки че напредъкът в технологията на камерата ни позволи да заснемем зашеметяващи визуални изображения, постигането на широка дълбочина на полето остава предизвикателство. Това е мястото, където подреждането на фокуса влиза в действие, предлагайки решение за смесване на множество изображения с различни фокусни точки в една ясна композиция. И когато става дума за софтуер за подреждане на фокуса, Helicon Focus се откроява като мощен и надежден инструмент, който позволява на фотографите да издигнат своите изображения до нови висоти. В тази публикация в блога ще проучим функциите и предимствата на Helicon Focus за подреждане на фокуса и как може да подобри вашите фотографски начинания.

Разбиране на наслагването на фокуса:

Натрупването на фокуса е техника, използвана за разширяване на дълбочината на рязкост в изображение чрез комбиниране на множество снимки, направени на различни фокусни разстояния. Позволява на фотографите да заснемат по-голяма част от сцената с остър фокус, преодолявайки ограниченията на малката дълбочина на рязкост на единичен кадър. Независимо дали снимате пейзажи, макро обекти или продуктова фотография, подреждането на фокуса може да трансформира вашите изображения чрез създаване на удивително резки и детайлни композиции.

Представяме ви Helicon Focus:

Helicon Focus е специализиран софтуер, създаден специално за подреждане на фокуси. Той предлага на фотографите набор от мощни инструменти и функции за безпроблемно смесване на изображения с различни фокусни точки в един кадър. Със своя интуитивен интерфейс и усъвършенствани алгоритми, Helicon Focus опростява процеса на подреждане на фокуса и осигурява изключителни резултати.

Основни характеристики на Helicon Focus:

  1. Обединяване на няколко кадъра: Helicon Focus ви позволява да импортирате множество изображения с различни точки на фокусиране и интелигентно ги обединява в една снимка с разширена дълбочина на полето. Софтуерът анализира всяко изображение и селективно комбинира най-острите области, което води до перфектно фокусирано крайно изображение.
  2. Усъвършенствано ретуширане: В допълнение към подреждането на фокуса, Helicon Focus предоставя инструменти за ретуширане и фина настройка на вашите подредени изображения. Можете ръчно да коригирате смесването на различни слоеве, да премахнете нежеланите артефакти или разсейвания и да осигурите безпроблемен преход между фокусирани и нефокусирани области.
  3. Поддръжка на RAW файлове: Helicon Focus има широка съвместимост с RAW файлове, което позволява на фотографите да работят с оригиналните си висококачествени файлове и да запазят максимални детайли на изображението по време на процеса на подреждане на фокуса. Това гарантира, че крайният резултат поддържа най-високо ниво на яснота и точност.
  4. Пакетна обработка: За фотографи, работещи с големи набори от изображения, Helicon Focus предлага възможности за групова обработка. Тази спестяваща време функция ви позволява да автоматизирате процеса на подреждане на фокуса, да прилагате последователни настройки към множество изображения и да постигате последователни резултати без усилие.
  5. Опции за експортиране: След като завършите процеса на подреждане на фокуса, Helicon Focus предоставя различни опции за експортиране, за да запазите окончателното си изображение. Можете да избирате от популярни файлови формати, включително JPEG, TIFF и PNG, и да коригирате разделителната способност на изображението и настройките за качество, за да отговарят на вашите специфични изисквания.

Нека да разгледаме основните функции на софтуера helicon fockus.

Основни функции на helicon fockus.

1 – Menu bar – Меню

2 – Toolbar – лента с инструменти

3 – Workspace tabs – Раздели на работното пространство

4 – Source images – Входни изображения

5 – Render parameters – Параметри за рендиране

6 – Output images – Изходни изображения

7 – Zoom controls – Контроли за мащабиране

8 – Current source image – Текущо изображение

(can be top or left)

9 – Current output image – Текущо изходно изображение

(bottom or right)

Focus staking methods

Можете да избирате между три алгоритма за подреждане на фокуса: методи A, B и C. Ето кратко обяснение на всеки метод и неговите най-типични приложения:

  • Метод A изчислява теглото за всеки пиксел въз основа на неговия контраст и след това формира среднопретеглената стойност на всички пиксели от всички изходни изображения. Този метод работи по-добре за къси стакове и запазва контраста и цвета.
  • Метод B избира изходното изображение, съдържащо най-резкия пиксел, и използва тази информация, за да формира „карта на дълбочината“. Този метод налага строги изисквания към реда на изображенията – винаги трябва да е последователен. Перфектно изобразява текстури върху гладки повърхности.
  • Метод C използва пирамидален подход за обработка на изображения, като разделя сигналите на изображението на високи и ниски честоти. Дава добри резултати в сложни случаи (пресичащи се обекти), въпреки че увеличава контраста и отблясъците.

Radius – Радиус

Параметърът Radius е един от двата основни контрола, които трябва да се коригират, той е наличен само при методи A и B. Когато извършва подреждане на фокуса, програмата анализира всеки пиксел от изходното изображение, за да определи дали е на фокус. След това откритите фокусирани области от целия стек се комбинират в едно изходно изображение. Радиусът е контролата, която задава размера на анализираната област около всеки пиксел. Препоръчваме ви да опитате да зададете различни стойности. Започнете със стойността по подразбиране и след това я задайте на минимума, за да видите какво ще се случи. След това постепенно увеличете стойността, за да премахнете шума, нежеланите артефакти или ореолите по краищата. Ако вашето изображение има фини детайли и тънки линии – което е вярно за повечето изображения – нисък радиус от около 3-5 вероятно ще доведе до най-добри резултати, въпреки че това може да причини повече шум или ефект на ореол. За да получим по-практическа представа за този параметър, нека разгледаме два най-типични случая. Първият е изображението с фини пресичащи се детайли (едри планове на насекоми, козина, четина и др.). Тук колкото по-малка е стойността на радиуса, толкова по-резки са пресичащите се детайли. От друга страна, трябва да имате предвид, че може да има артефакти и върху гладки, едноцветни повърхности, така че трябва да намерите баланс.

Smoothing – Изглаждане

Изглаждането е вторият от двата основни параметъра за наслагване на фокуса. Когато анализира стека, програмата открива най-рязко фокусираните области на входните изображения, за да ги комбинира в едно изходно изображение. За методи A и C изглаждането определя как тези остри области ще бъдат комбинирани. Ниското изглаждане създава по-рязко изображение, но преходните зони може да имат някои артефакти. Задаването на висока стойност на изглаждане ще доведе до леко замъглено изображение, но без никакви видими преходни области. За метод B тази стойност определя как картата на дълбочината ще бъде изгладена. Забележка: ако при пренастройване на контролите искате да се върнете към настройките по подразбиране, щракнете с десния бутон върху плъзгача на параметъра, който искате да нулирате. Това работи за всички контроли в Helicon Focus.

След като натиснете бутона Render, обработката на стека започва. Всички получени изображения и ленти за напредъка на обработката ще се покажат в прозореца Изходни данни в долната част на екрана. Тук ще намерите всички резултати, получени по време на тази работна сесия. Изберете изхода и изходните изображения, които са използвани за изобразяване на този резултат, ще бъдат показани в списъка с изходни изображения. Прозорецът Outputs също така съдържа кратка информация за параметрите на подреждане: метод – радиус – изглаждане.

Retouching

В някои случаи ще трябва да направите известно ретуширане на изходното изображение. В раздела Retouching имаме три основни четки – Copy from source, Clone и Erase. Можете да изберете четката в дясната част на раздела.

Copy from source

И двете изображения ще ви изглеждат перфектно синхронизирани, дори когато увеличавате или намалявате. Изходното изображение ще се покаже вдясно. Ако вече сте опитвали сами да заснемете хубав стек, знаете, че това може да бъде доста предизвикателно поради набор от външни фактори, влияещи върху процеса на снимане. Така че понякога ще имате замъгляване, ивици, ореол или други артефакти. Много от тях могат да бъдат коригирани с четката Copy from source. Идеята на този инструмент е, че ще позволи да се заменят артефакти в изходното изображение чрез копиране на същата област от съответното изходно изображение.

Можете ръчно да изберете изходното изображение, от което се нуждаете, като преминете през списъка в прозореца Изходно изображение. Но има и друга опция, която е особено подходяща за дълги стакове. Позиционирайте четката върху която и да е част от изходното изображение и ще видите името на файла, от който е взето. Натиснете клавиша F9 и това изходно изображение веднага ще се зареди в левия прозорец. Използвайте клавишите Page Up и Page Down, за да навигирате в списъка с изходни изображения. Всеки метод на изобразяване има своите предимства и работи по-добре за различни части на изображението. Понякога, за да получите перфектен резултат, трябва да комбинирате части от изходните изображения, изобразени с различни методи и параметри на изобразяване.

Размер на четката – задава диаметъра на копираната област. Минимизирайте го за по-фини и прецизни удари. Твърдост на четката – задава твърдостта/мекотата на краищата на четката. При високи стойности щрихът на четката ще има по-остри ръбове, при по-ниски копираният елемент ще се слее по-добре с целевото изображение. Цветоустойчивост – прави четката “умна”. Когато е зададено на 100%, това ще позволи да се копират всички (100%) пиксели в боядисаната област, докато настройката на по-ниски стойности ще накара пикселите за избор на четка да бъдат копирани по техния цвят – ще бъдат копирани само онези пиксели, които имат цвят, подобен на централния пиксел на петното на четката. Например, тази опция става наистина полезна, когато става въпрос за работа с фини детайли или сложни очертания, които трябва да оставите такива, каквито са, докато копирате фона.

За да отмените нежеланите промени, използвайте бутоните Undo, за да отмените точка, щрих или четка. Но понякога е по-удобно да използвате Eraser. Регулирайте настройките на четката точно както сте правили с други четки за ретуширане и преминете през частите от изображението, които искате да върнете в първоначалното си състояние.

Preferences

Mouse dragging speed – задава корелация между движението на мишката и изместването на изображението. Това прави навигацията в главния прозорец по-бърза, особено при работа с увеличени изображения.

Magnifying glass size – определя размера на виртуалната лупа, която се появява, ако кликнете с левия бутон върху изображението.

Monitor profile се използва за показване на изображения на монитора. Вашият монитор има свой собствен цветови профил, който е записан в системната папка по време на инсталирането на монитора. Helicon Focus ще издърпа съответния цветови профил на монитора по подразбиране, но можете да зададете алтернативен такъв, ако желаете.

Show intermediary results during calculation – позволява актуализиране на екрана по време на обработката. Моля, имайте предвид, че това ще добави още 30% към общото време за обработка!

Automatically check for program updates – ако е активирана, програмата ще проверява за актуализации, като се свързва със сървъра на Helicon Soft всеки път, когато стартира.

Show legacy B method метод Б в Хеликон Фокус 7 е значително променен. Наследеният метод Б (т.е. този, използван в по-ранните версии) е скрит по подразбиране, но проверката на тази опция в Предпочитания ще го направи достъпен. Legacy метод B позволява много по-бърза обработка, но произвежда повече артефакти на еднакъв фон, особено ако изображенията на стека имат различни нива на яркост.

DPI in the output image – задава колко DPI искате да имате в изходното изображение.

Save file name template – задава модела за именуване на файлове. Можете да добавите допълнителни параметри от падащото меню.

Do not save EXIF metadata – премахване на метаданните на изходното изображение.

Use default jpeg quality – Ако е отметнато, програмата винаги ще запази JPEG с качество по подразбиране, без да иска потвърждение всеки път, преди да запази.

Focus Stacking Autoadjustments

Дори ако снимате стек от статив и обектът е напълно неподвижен, изображенията в стека няма да бъдат перфектно подравнени. Това означава, че дори при добри условия на снимане, обектът леко ще променя размера и позицията си върху изображението при всяко изместване на фокуса. Така че по време на подреждането на фокуса програмата трябва донякъде да мащабира и понякога да завърта и измества изображенията, за да ги подравни. Тази група от контроли позволява фина настройка на свойствата на подравняването, ако е необходимо.

Adjust vertically – задава максимално вертикално изместване между две последователни изображения на стека в % от тяхната ширина или дължина, което от двете е по-голямо.

Adjust horizontally – дефинира максимално хоризонтално изместване между две последователни изображения в % от тяхната ширина или дължина, което от двете е по-голямо.

Rotate – определя максимален ъгъл между две последователни изображения в градуси. Обикновено не е необходим за снимки с микроскоп и статив.

Scale – определя максималната разлика в размера на обекта между две последователни изображения в % от тяхната ширина или дължина, което от двете е по-голямо.

Autoadjustments interpolation – позволява да се избере принципът на интерполация. Бавните методи запазват детайлите по-добре, въпреки че едва ли се забелязват.

Adjust brightness – определя дали яркостта на последователните изображения трябва да бъде изравнена.

Manual focus detection area adjustment – показва син правоъгълник на зона за избор и позволява на потребителя да регулира зоната на подравняване на кадрите в стека. Тази опция може да бъде полезна, например, ако кадрите са заснети през микроскоп и черните ръбове на изображенията не позволяват правилното подравняване на стека.

Crop result image automatically – на програмата може да липсват данни по краищата на изображението за подравняване на кадрите в стека. Обикновено това води до ивици върху полученото изображение и други артефакти. Тази опция позволява автоматично изрязване на областите без данни.

Show user crop rect – показва правоъгълник с пунктирана граница, позволяващ на потребителя да избере област за изрязване за целия стек.

Disk cache folder задава пътя до папката, използвана за съхранение на временни файлове (TIFF файлове от заредени Raw файлове, ретуширано изображение). Кешът се изчиства, когато програмата се затвори; ако не успее да изчисти кеша при затваряне, ще се опита да го направи при следващото стартиране.

Memory cache limitзадава дяла на RAM, който програмата може да използва за съхранение на най-скоро използваните изображения. Обикновено това ще увеличи значително скоростта на повторната обработка.

Parallel image loadingпозволява качване на изображения в множество потоци. Ускорява обработката на jpegs и Raw файлове на SSD, но може да забави обработката, ако се прилага върху други типове устройства и/или с TIFF.

Use OpenCL hardware accelerationHelicon Focus (версия Pro) може да използва възможностите за производителност на графичния процесор (GPU), за да ускори изчисленията. Можете да изберете устройството от падащия списък, да рестартирате Helicon Focus и да сравните резултатите от производителността с функцията Run Benchmark. Препоръчваме 4GB графични процесори за обработка на изображения с 20-40 мегапиксела. Ако вашето устройство не е открито или е нестабилно, препоръчваме ви да актуализирате драйверите на вашия GPU. Можете да сравните резултатите от производителността на различен хардуер на страницата Performance Benchmarks.

Fail safe mode – тази опция може да помогне, ако активирането на OpenCL води до проблеми. Не трябва да го включвате, освен ако не е изрично предложено от екипа за поддръжка. Ако имате проблем с OpenCL, свържете се с поддръжката за помощ.

Run benchmark – започва обработка на 100 кадъра по метод B. След това резултатът от теста може да бъде сравнен с резултатите на други потребители (като щракнете върху бутона “Сравнение” в прозореца с резултати). Това може да бъде полезно за оценка на текущия ви хардуер и/или избор на нов.

Заключение:

Helicon Focus е незаменим инструмент за фотографи, които се стремят да издигнат изображенията си на висота чрез наслагване на фокуса. Неговите надеждни характеристики, удобен за потребителя интерфейс и изключително качество на изображението го правят топ избор както за професионалисти, така и за ентусиасти. С Helicon Focus можете да отключите силата на дълбочината във вашата фотография, създавайки завладяващи визуализации, които демонстрират сложни детайли и зашеметяваща яснота. Независимо дали сте пейзажен фотограф, заснемащ огромни гледки, или макро ентусиаст, изследващ скрития свят, Helicon Focus ви дава възможност да надхвърлите ограниченията на традиционната дълбочина на рязкост, давайки на вашите изображения необикновено предимство.

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *