Arcodica Port

Белоградчишки скали

Несъмнено Белоградчишките скали са един от уникалните природни феномени не само в България и Европа, но и в световен мащаб. През 2009 г. на конкурс, целящ да избере новите 7 природни чудеса на света, те се нареждат сред 77-те финалисти, от участващите 260 природни обекта. Легенди разказват за причудливите скални образувания и крепостта „Калето“, пазещи спомена за отминалите си обитатели. Научете повече или преоткрийте с нас, тази малка част от изключителното природно и културно наследство на България.

Белоградчишките скали представляват система от скални групи и единични скални разкрития. Разположени са по дължината на Белоградчишкия разлом в Западния Предбалкан на протежение 30 km с ширина до 3-5 km, включена между връх Ведерник, намиращ се в планинския рид Ведерник, и околностите на село Белотинци. Това са естествени скални образувания, на места до 200 m високи, формирани в течение на стотици милиони години. Съставени са от утаечни скали от пясък и различни, често големи, скални късове, покрити от варовити утайки.

Ерозията на водата, вятърът и колебанията на температурата са моделирали различни скални фигури, наподобяващи митични същества, човешки силуети, животни и птици. Червеникавият им цвят е получен от железните оксиди и хидрокисиди, допълнително оцветяване на скалите придават сивите и кремави варовици. Зъбери, отвесни скални стени, пропасти, скални колони ограждат естествени крепости, използвани от хората през вековете. В пясъчника и варовика са образувани над 100 пещери. Растителността по скалите е слабо развита. Срещат се следните видове висши растения: скална ауриния, полегнала песъчарка, северно изтривниче, еленова камбанка, келяв габър, полски рожец, стенна двуредка, стенна рупа, горска власатка, едроцветен тънконог, ресничеста бисерка, гребенест живовляк, обикновена хрущялка, бяла тлъстига, испанска тлъстига, мраморен дебелец, ванерово скалниче, люляк и др.

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *