Arcodica Port

Ивановски скални църкви

Ивановските скални църкви са разположени на около 18 км от Русе. Отличават се с добре запазените си стенописи, както и с разклонена мрежа от скални църкви, параклиси и килии.

Скалният манастир Свети Архангел Михаил, основан през 20-те години на 13 век от монаха Йоаким, е образуван от църквите и помещенията край тях.

В манастирските храмове е запазена стенна живопис от 13-14 век, която представя развитието на Комниновия и Палеологовия живописни стилове в България. По стените на манастирите са съхранени известните графити на Иво Граматик.

The church “The Holy Mother” is a World Heritage Site because its frescoes – the work of a gifted artist from Tarnovo in 14th century, are one of the best surviving examples of the “Palaeologian” style throughout the entire Medieval Christian art. There are 25 preserved fields with paintings of the ceiling, representing scenes from the Gospel. Their position suggests that the inhabitants of this complex were supporters of “Hesychasm” – a mystical school in Orthodoxy.

Ивановските скални църкви са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и са един от 9-те такива обекта в България.

Photography: Nikolay Dimitrov

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *